Trường mầm non Dương Quang có tổng số 22 phòng học chia ở 3 khu. Trong đó khu trung tâm có 07 phòng học, khu Vinh xá: 07 phòng học, khu Hiển Dương: 08 phòng học.

Nhà trường có các phòng chức năng như: Phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng y tế, phòng giáo dục thể chất. Các phòng học, phòng chức năng đều được xây dựng kiên cố và đảm bảo diện tích theo điều lệ trường mầm non.